Kontaktujte nás

Cenník požičovne stavebnej mechanizácie

Nový cenník požičovne stavebnej mechanizácie.

Kompresor ATLAS COPCO s elektrickým motorom

Ponúkame na prenájom elektrický kompresor.

Strojná omietačka Putzmeister v požičovni

Do sortimentu požičovne stavebnej mechanizácie sme zaradili čerpadlo maltových zmesí - omietačku Putzmeister MP25 Mixit.

Prenajímame čerpadlá betónu, maltoých zmesí a príslušentsvo pre čerpanie.

Prenájom strojov a príslušenstva Putzmeister

Čerpadlo betónu P718TD nasadené pri stavbe protipovodňových opatrení v Račkovej doline

Archív aktualít

Informácie

KOLEX, s.r.o.
Požičovňa stavebnej mechanizácie

Vedúci požičovne: Michal Morvai
tel.: 0911 902 901

 Cenník požičovne  Nahľad Zmuvy o  podnikateľskom nájme hnuteľnej veci   Všeobecné podnienky prenájmu stavebnej mechanizácie

Sadzby prenájmu

1. poldenná - pri prenájme predmetu zmluvy do 4 hodín.
2. denná - pri prenájme predmetu zmluvy do 24 hodín.
3. víkendová - prenájom začína vždy v piatok od 15,30 hod. a končí v pondelok o 7,00 hodine a je spoplatňovaná 1,5 násobkom dennej sadzby.
4. týždenná - pri prenájme predmetu zmluvy od 7-ich do 29 kalendárnych dní.
5. mesačná - pri prenájme predmetu zmluvy na obdobie 30 a viac kalendárnych dní.
6. individuálna sadzba - zmluvne dohodnutá cena pri dlhodobých prenájmoch.
7. sankčné sadzby